Leģendu nakts noskaņās
(23.10.13)

Par to, kā Krāslavas pils kompleksā pagāja Leģendu nakts, stāsta Eduards Danovskis, Krāslavas pils kompleksa apsaimniekošanas speciālists:

„Neskatoties uz vēlo vakara stundu un lietu, 26. oktobrī krāslavieši pulcējās uz Leģendu nakti. Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs rīkoja šo pasākumu pēc Latvijas Piļu un Muižu asociācijas ierosinājuma, pagarinot tūrisma sezonu, kā arī popularizējot Krāslavas pērli – Grāfu Plāteru pili. Šis pasākums bija iespējams, arī pateicoties projektam „Iedzīvotāji veido savu vidi”, kura ietvaros tika sagādāti nakts ekskursijām piemēroti lukturīši un drošības ķiveres.

Krāslavieši dabūja ne tikai izlocīt kājas pusotru stundu garā pastaigā, bet arī uzzināja daudz jauna par Krāslavas senāko vēsturi, pili un parku. Protams, neiztika bez leģendām un spoku stāstiem. Sirsnīgs abpusējs paldies Leģendu nakts beigās aizkustināja gan rīkotājus, gan dalībniekus, pierādot, ka šādi pasākumi ir interesanti un vajadzīgi. Paldies neatkārtojamajai gidei Intai Lipšānei no Krāslavas Tūrisma informācijas centra!

Šoreiz guļavas un mājās sēdētāji var nepārdzīvot, jo nakts ekskursijas turpināsim rīkot nākošajā vasarā .”