Krāslava ir viena no skaistākajām un tūristu iecienītākajām Latgales pilsētām. Tā atrodas tā sauktajā Latvijas Šveicē - apvidū, kur Austrumlatvijas augstienes pauguru virknes nolaižas vistuvāk Daugavai. Krāslavas pievilcību tūristu acīs vairo iespaidīgu vēstures un arhitektūras pieminekļu klātbūtne tiklab pašā pilsētā, kā tās apkārtnē.

Krāslavas nozīmīgākais kultūrvēstures un arhitektūras piemineklis ir grāfu Plāteru pils komplekss - 1791.gadā celtā kungu māja, ko paši krāslavieši lepni sauc par pili, saimniecības ēkas un baroka stila parks.

2011.gada beigās Krāslavas pils parkā notika vērienīgi renovācijas darbi. Aicinām pilsētas viesus un iedzīvotājus doties dienas un vakara romantiskās atpūtas pastaigās pa atjaunotajiem un izgaismotajiem parka celiņiem! Iespējams pieteikt ekskursijas gida pavadībā, apmeklēt Amatu māju, piedalīties tematiskos pasākumos.

Video par Krāslavas pils parku

ERAF
Līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Krāslavas novada dome projekta Nr.PPA/3.4.2.1.1./09/02/014 „Krāslavas pils kompleksa pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” ietvaros.