Satiec savu meistaru
(22.04.24)

 28. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 15.00 Krāslavas Amatniecības centrs aicina apmeklēt piecas darbnīcas:

- aušanas darbnīcu (Aina Guba);- keramikas darbnīcu (Pauliņu keramika);- stikla dekoru darbnīcu (Elvīra Škutāne);- aromātu darbnīcu (Marina Coi); kokapstrādes darbnīcu (Aivars Andžāns).