Krāslavas pils kompleksu rotā “Mīlas kariete”
(15.07.15)

 20.martā noslēdzās ideju konkurss „Jauns vides objekts kāziniekiem Krāslavas pils kompleksā”. Konkursa mērķis bija veicināt Krāslavas pils kompleksa pievilcības palielināšanu jaunlaulātajiem, apkopojot un izvērtējot Krāslavas novada iedzīvotāju un viesu idejas.

Konkursa norises rezultātā tika saņemtas 6 idejas unikāla vides objekta Krāslavas pils kompleksa teritorijā izveidei, kas varētu būt pievilcīguma elements kāziniekiem, novada iedzīvotājiem un viesiem. 

Pēc ilgas apspriešanas komisija vienojās 1.vietu piešķirt biedrībai “Pīlādzītis klubs” ar ideju “Mīlas kariete”, 2.vietu – tēlniekiem Ivo un Mairitai Folkmaņiem un idejām “Godavārti” un “Ligzda”, un 3.vietu– biedrībai “Latgales jauniešu sadarbības tīkls” ar ideju “Saki– JĀ!”. 

Ideju konkursa rezultātā  pilsētas svētku priekšvakarā, 14.jūlijā, pils kompleksa teritoriju ir uzstādīta metāla kariete, kas būs vēl viens pievilcīgs objekts grāfu Plāteru pils kompleksā. 

Krāslavas TIC informācija un foto