Krāslavas pils parka diena
(03.07.19)

 6. un 7. jūlijā Latvijas Piļu un muižu asociācija aicina uz pirmajām Vēsturisko dārzu dienām.

Krāslavas grāfu Plāteru pils parka  svētki notiks 6.jūlijā. 

No jauna iepazīt pils parku un padziļināt jau esošās zināšanas par parku varēs, piedaloties dažādās aktivitātēs. 

Ieskaties pasākuma programmā un piedalies!