Biznesa plāns Krāslavas pilij
(09.05.19)

Konkurss vispārizglītojošo skolu skolēniem – “Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai”

Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu padziļinātu interesi par kultūras mantojuma objektiem un rosināt interesi par to izmantošanas iespējām mūsdienās.

Konkursā aicinām piedalīties 7.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēnu komandas. Uzvarētāju komandas iegūs iespēju visai klasei rīkot neaizmirstamu klases vakaru kādā Latvijas pilī vai muižā.

Konkursa uzdevums:

Izvēlies! Jāizvēlas pils vai muiža, kam rakstīt biznesa plānu. 

Piesakies! Jāpiesakās pils vai muižas apmeklējumam (elektroniski) līdz 2019. gada 3. maijam.

Piedalies! Jāapmeklē izvēlētā pils vai muiža 2019. gada 16.-18. maijā.

Uzraksti! Jāuzraksta biznesa plāns (saskaņā ar konkursa nolikuma vadlīnijām) apmeklētajai pilij vai muižai un jāiesniedz elektroniski uz e-pastu: muizaslv@gmail.com līdz 2019. gada 31. maijam. 

Uzvarētāju klašu komandas tiks paziņotas 2019. gada 1. oktobrī.

Kontaktinformācija papildus jautājumiem: muizaslv@gmail.com.

Kontaktpersona Krāslavas muižai: Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs, Inga Pudnika,  inga.pudnika@kraslava.lv