Radošā izstāde
(01.03.19)

Veidojam vidi. Interjers virtuvē

Ar šādu nosaukumu Amatu mājā/ Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā/ mēnesi būs skatāma Krāslavas novada audzēkņu Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde. To šogad Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs rīko ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību,

iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem, padziļinot izpratni par rotāšanas, dekorēšana iespējām virtuves interjerā caur vietējo kultūru, tradīcijām. Apmeklējot izstādi, tiek sekmēta vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu sadarbība un pieredzes apmaiņa. Bet pats galvenais, - bērniem tiek sniegta iespēja eksponēt savus darbus.

Izstādē skatāmi Krāslavas bērnu un jauniešu centra, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Robežnieku un Indras pamatskolu interešu izglītības mākslas jomu pulciņu audzēkņu pašu veidoti 65 gan individuālie, gan grupu darbi/kompozīcijas.
Jau pirmajā izstādes dienā skatītāju netrūka, darbus lūkoja paši jaunākie krāslavieši labākā stāstītāja un interesantu ekskursiju vadītāja Eduarda Danovska vadībā. 

Paldies muzeja kolektīvam par sadarbību un ikviens novada interešu izglītībā iesaistīto audzēkņu darbus var skatīt Krāslavas muzeja darba laikā.


 Krāslavas BJC metodiķe Sanita Kumpiņa