Ebreju kultūras vakars
(06.12.18)

Krāslavas pils staļļos tiks iepazīta ebreju kultūra

Šogad ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Rīteiropas vērtības”* finansējumu tika veikta vērienīga Krāslavas pils staļļu ēkas (Amatu mājas) rekonstrukcija.Oktobra beigās ēkā tika atklāta ekspozīcija „Pi vīna golda”, kas stāsta par Krāslavā un novadā vēsturiski dzīvojošo tautību – latviešu, poļu, ebreju,krievu un baltkrievu – nacionālo virtuvi.

Darbā ar dažādu tautību kultūru un tostarp, kulinārā mantojuma, izpēti un popularizēšanu ir iesaistījušās arī vairākas Latgales biedrības, tā, piemēram, šī gada 7.decembrī plkst.17.30 biedrība “Cilvēka attīstības centrs”, sadarbībā ar biedrībām “Kalkuna Nova” un “Arayn”, Krāslavas pils kompleksa Amatu mājā rīko ebreju kultūras vakaru.

Biedrības “Cilvēka attīstības centrs”valdes locekle Dana Lahtionova aicina: “Krāslavas pilsētas ģerboņa pieci airi simbolizē kādreiz pilsētā dzīvojošās tautības: latviešus, poļus, ebrejus, krievus un baltkrievus. Katrai no tautībām bija savas tradīcijas un dzīves veids. Diemžēl Krāslavā gandrīz vairs nav ebreju tautas pārstāvju, un viņu tradīcijas, kā arī svētki, netiek svinēti. Ar cieņu pret pilsētas vēsturi un ebrejiem, kuri kādreiz dzīvoja Krāslavā, šogad trīs Latgales novada biedrības ielūdz jūs iepazīt ebreju kultūru un tās ietekmi. Piedāvājam sanākt pie svētku galda un iepazīt Hanukas (Ziemassvētku) svinēšanas tradīcijas. Visi apmeklētāji varēs jautri pavadīt tumšo decembra vakaru, mielojoties ar gardiem virtuļiem, dejojot tradicionālās ebreju mūzikas pavadījumā, kā arī spēlējot galda spēles.”

Pasākuma īpašie viesi: Klezmer ansambļu apvienība– Lietuva/ Rēzekne (dzīvā mūzika), Ilona Kangizere (dejas), Josifs Ročko (Hanukas svinēšanas tradīcijas), Jūlija Terešenko (galda spēles), ebreju kopienas pārstāvji (ebreju kulinārais mantojums).

Aktivitātes tiek organizētas Latgales NVO atbalsta programmas ietvaros, ar Krāslavas novada atbalstu.